Časopis Naše řeč
en cz

TU 104

Vl. Kondrová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Na sklonku minulého roku přinesly noviny zprávu o záchraně belgických polárních badatelů sovětským letadlem. Ve zprávě byl sovětský letoun blíže označen, a to značkou LI - 2. A právě nad tímto označením jsme se chvilku zastavili. Máme v podobných případech (TU 104, Il -14, LI - 2 atd) psát mezi značkou (Tupolev, zkráceno TU, Iljušin, zkráceno Il apod.) a číslicí označující typ spojovací čárku? Tedy TU 104, či TU - 104? V sovětském tisku se píší tyto značky se spojovací čárkou, v ostatním cizím tisku, pokud jsme mohli zjistit, úzus kolísá.

Úkolem spojovací čárky je naznačit, že dva výrazy tvoří těsný celek. V uvedených případech však číslice netvoří součást značky, je to pouze další údaj, označující jednotlivé typy uvnitř této značky. V uvedených pojmenováních jde o stejný případ jako např. u značek aut a motocyklů. V těchto případech se náš odborný tisk ustálil na psaní bez spojovací čárky. Píšeme např. Škoda 450, Tatra 603 a tento způsob zachováváme i tehdy, užijeme-li místo celé značky jen začátečního písmena (T 111, Š 440, tj. Tatra 111, Škoda 440). Spojovací čárka zde nutná není. Domníváme se, že nebude na překážku srozumitelnosti, ustálí-li se tento způsob všeobecně. Budeme tedy i letadla označovat např. TU 114, TU 110, TU 104 atd. (bez spojovací čárky) a odstraníme tak značnou nejednotnost, která až dosud vládne v denním tisku.

Naše řeč, ročník 42 (1959), číslo 3-4, s. 126

Předchozí Ladislav Pallas: I o dovolené nezapomínejme na pomoc našemu zemědělství

Následující Karel Sochor: Autostřechovice?