dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Odběru plynu složek

Dš (= František Daneš)

[Drobnosti]

(pdf)

-

Jednou z oblastí, v níž se často setkáváme s nevhodnou stylisací vět, jsou nadpisy, titulky a pod. Ze snahy po stručnosti a zhuštěnosti dochází se často k stylisaci těžko srozumitelné, nebo někdy i směšné. S jedním takovým nadpisem jsme se setkali nedávno ve Věstníku ministerstva školství a kultury (z 20. listopadu 1956); zní: Úprava odběru plynu složek ministerstva školství a kultury. Nesrozumitelnost tohoto vyjádření plyne z nahromadění genitivů (druhých pádů) na sobě závislých. Podstatné jméno odběr (které už samo je v druhém pádu) je určováno jednak slovem plyn (odběr plynu), jednak slovem složka (odběr složek). Podle známého slovosledného pravidla by měly závislé druhé pády (plynu, složek) následovat těsně za řídícím jménem (odběru); to však není možné, a proto druhé, vzdálenější jméno ve druhém pádu (složek) není dost zřetelně začleněno do větné stavby. (Špatná srozumitelnost je zvyšována ještě tím, že samo spojení odběr složek… není významově zřetelné, neboť druhý pád složek může být buď podmětový — složky odbírají, anebo předmětový — složky jsou odbírány). Proto je třeba výraz složek podřízených ministerstvu… vyjádřit jinak, třeba sedmým pádem (složkami…) nebo předložkovým spojením (pro složky…).

Naše řeč, ročník 40 (1957), číslo 1-2, s. 62

Předchozí Dš (= František Daneš): Sloh literárních kritik

Následující Dš (= František Daneš): Novinářská čeština