dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Velká písmena v názvech výrobků

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

-

Mnoho nejistoty vládne v psaní počátečního písmene názvů různých výrobků — jak soudíme z četných dotazů našich čtenářů. Názvy výrobků — nejde-li o věci hromadné potřeby — jsou značky[1], jež se píší s počátečním písmenem velkým (Jawa, Tatraplan, Zetor, Alpa, Thymolin, Talisman a j.). Užijeme-li jich v souvislém textu tak, aby bylo patrno, že jde o značku, zachovávají si velké počáteční písmeno. Bývá to tehdy, stojí-li před nimi bližší označení obecným podstatným jménem jako motocykl, auto, [320]traktor, typ, motor, značka, francovka, pasta a t. pod., na př. koupil si motocykl Jawa, strojní stanice dostala dva traktory Zetor čistí si zuby pastou Thymolin, koupil si radio Talisman; proti bolení hlavy je výborný lék Sedor nebo Algena, máme fotografický aparát značky Etareta, kouří jenom cigarety druhu Lípa a pod. (V takových případech se název výrobku neskloňuje, zůstává v 1. pádě, v t. zv. nominativu jmenovacím.) Někdy je značkový charakter jména patrný z připojeného čísla typu výrobku, na př. závod si objednal Škodu 1200, prodali svou Tatru 87, na všechnu práci stačí Zetor 25 a pod.

Jestliže však těchto názvů užíváme místo jmen obecných (přesně řečeno v jejich funkci), jestliže tato obecná jména zastupují, potom je píšeme s písmenem malým. Tedy: jezdí na jawě, s nákladní tatrou, s tatraplanem, vykouřil už deset partyzánek, hodnotili snímky z etarety a pod. — Ke jménům obecným zcela už přešla jména vín jako malaga, mělnické, jména léků jako aspirin, dipron, penicilin, veronal, sýrů jako roquefort, gervais, cukrovinek jako hašlerka a j.


[1] Srov. též drobnost Obchodní značky v Naší řeči 16, 1932, str. 300.

Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 9-10, s. 319-320

Předchozí Bakuský, nikoli bakinský

Následující Mluvnická shoda