Časopis Naše řeč
en cz

Mluvnická shoda

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

-

Někteří naši tazatelé se často pozastavují nad tím, že se v slovesném přísudku, který se vztahuje ke jménům mužského rodu neživotného anebo k jménům ostatních mluvnických rodů, píše někdy měkké i. Je tomu tak na příklad v následujících větách: Čínský lid a čínská mládež jsou vděčni Sovětskému svazu za pomoc, kterou jim poskytuje. Mládež a lid celého světa přijali s nadšením zprávu o ukončení války v Koreji. Soubor divadla i obecenstvo zakončili představení zpěvem.

Podle pravidla o mluvnické shodě přísudku s podmětem čekali bychom v uvedených větách v tvarech příčestí koncovku tvrdé y. Avšak mnohdy by se důsledně provedenou mluvnickou shodou čtenáři nepomohlo rychle a jasně pochopit psaný text. Zvláště v případech, kdy podmětem jsou jména hromadná, která souhrnně pojmenovávají živé bytosti, na př. lid, mládež, obecenstvo, a kdy čtenář má na mysli právě živé jedince zahrnuté oněmi hromadnými názvy, důsledná mluvnická shoda by mohla porozumění i ztěžovat.

V takových případech vítězí zpravidla vědomí přirozeného rodu životného, který je společný všem členům několikanásobného podmětu, a při této t. zv. shodě podle smyslu užijeme pak přirozeně mužského životného tvaru minulého příčestí na -i.

Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 9-10, s. 320

Předchozí Velká písmena v názvech výrobků

Následující Karel Svoboda: O tak zvaných větách příčinných a účinkových