Časopis Naše řeč
en cz

Obchodní značky

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. F.) Průmyslové výrobky bývají označovány cizími nebo uměle utvořenými jmény, jako Tessar, Pantar, Dagor, Hypar, Xenar, Relor, Bugatti, Chrysler, Praga, Aero, Packard, Ford, Piccolo, Alfa, Grand, Mignon, Ariel, Indian atd. Ať již jsou tato jména rázu jakéhokoliv, pokládáme je za jména vlastní, jestliže se jimi rozumí obchodní značka nějakého výrobku, a píšeme je velkým začátečním písmenem. Avšak takováto jména se velmi snadno stávají jmény obecnými, a potom je lze psáti i písmenem malým. Je to podobný zjev, jako když píšeme dnes damašek (vl. látka z Damašku), havana, kuba, memfis (označení doutníků a cigaret podle vlastních jmen zeměpisných), fiakr (původně jméno světce, jehož obraz byl na vývěsním štítě v pařížské ulici, kde se shromažďovaly kočáry) a pod., srov. o tom u F. Oberpfalcra, Jazykozpyt 230. Velmi často přibírají jména takto zobecnělá ještě i příponu, na př. memfiska, viržinka, bugatka, žiletka a pod. (srov. NŘ. XVI, 1932, 232).

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 10, s. 300

Předchozí František Oberpfalcer: Přechylování jmen příponou -ice, II.

Následující † Josef Zubatý: Břvany