Časopis Naše řeč
en cz

Okénko z naší poradny

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

-

Ústav pro jazyk český Československé akademie věd nezapomíná vedle vědecké činnosti ani na činnost jazykově výchovnou a poradenskou. Jeho pracovníci odpovídají na dotazy posluchačů Jazykového koutku Československého rozhlasu; vžila se a je velmi vyhledávaná jazyková poradna Ústavu, která vyřizuje dotazy buď přímo, nebo písemně. Naše řeč bude otiskovat v drobných příspěvcích některé důležitější odpovědi z této poradny, týkající se živých jazykových jevů. Chceme však navázat i přímou spolupráci se svými čtenáři. Sdělte nám [319]proto pochybnosti a úskalí z denní jazykové praxe a napište nám, které otázky by měly být v Naší řeči řešeny. Rádi vám odpovíme.

Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 9-10, s. 318-319

Předchozí František Svěrák: Krpadlo

Následující Bakuský, nikoli bakinský