Časopis Naše řeč
en cz

Okénko z naší poradny

[From our counselling center]

(pdf)

-

Ústav pro jazyk český Československé akademie věd nezapomíná vedle vědecké činnosti ani na činnost jazykově výchovnou a poradenskou. Jeho pracovníci odpovídají na dotazy posluchačů Jazykového koutku Československého rozhlasu; vžila se a je velmi vyhledávaná jazyková poradna Ústavu, která vyřizuje dotazy buď přímo, nebo písemně. Naše řeč bude otiskovat v drobných příspěvcích některé důležitější odpovědi z této poradny, týkající se živých jazykových jevů. Chceme však navázat i přímou spolupráci se svými čtenáři. Sdělte nám [319]proto pochybnosti a úskalí z denní jazykové praxe a napište nám, které otázky by měly být v Naší řeči řešeny. Rádi vám odpovíme.

Naše řeč, volume 36 (1953), issue 9-10, pp. 318-319

Previous František Svěrák: Krpadlo

Next Bakuský, nikoli bakinský

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1