Časopis Naše řeč
en cz

Dr Adolf Kellner

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Po uzávěrce čísla došla nás smutná zpráva, že 31. května 1953 zemřel po těžké nemoci vynikající jazykozpytec Dr ADOLF KELLNER, profesor filosofické fakulty brněnské university a zástupce ředitele Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd. Ocenění životního díla svého vzácného spolupracovníka přinese Naše řeč v příštím čísle.

Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 5-6, s. 186

Předchozí Miroslav Komárek (Olomouc): Celostátní slavistická konference

Následující lj (= Ladislav Janský): Organisace okruhová a republiková