Časopis Naše řeč
en cz

Rohlík

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. J.) je staré české pečivo, pojmenované po rohovitém tvaru. Nejstarší pojmenování známé je roháček (Winter, Děj. řemesel a obch. v 14. a 15. st., 126), již z konce 14. st., tvar rohlík je doložen již v 15. st. jako příjmení, na pojmenování pekařského výrobku u pí. Zuz. Černínové v 1. pol. 17. stol. Rohlík je zdrobnělý tvar jména rohel, jež známe jako přezdívku »rohatého«, nesnášenlivého člověka (Kott 3, 86; tato přezdívka by mohla vězeti i v přjm. Rohlík). Rohlík se místy říká také ptáku rorejsu po ocasu vidlicovitě rozděleném (Kott 7, 584; Přísp. 1, 464; 2, 275), z téže příčiny na Moravě také nějakému druhu vlašťovek (Kott 3, 86). »Rohlíčky« jako druh brambor mají jméno po tvaru. Podobné je sloven. jméno rohlíku »rožek«.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 3, s. 94

Předchozí Rastislav

Následující Stýniti