Časopis Naše řeč
en cz

Rohlík

[Answers]

(pdf)

-

(V. J.) je staré české pečivo, pojmenované po rohovitém tvaru. Nejstarší pojmenování známé je roháček (Winter, Děj. řemesel a obch. v 14. a 15. st., 126), již z konce 14. st., tvar rohlík je doložen již v 15. st. jako příjmení, na pojmenování pekařského výrobku u pí. Zuz. Černínové v 1. pol. 17. stol. Rohlík je zdrobnělý tvar jména rohel, jež známe jako přezdívku »rohatého«, nesnášenlivého člověka (Kott 3, 86; tato přezdívka by mohla vězeti i v přjm. Rohlík). Rohlík se místy říká také ptáku rorejsu po ocasu vidlicovitě rozděleném (Kott 7, 584; Přísp. 1, 464; 2, 275), z téže příčiny na Moravě také nějakému druhu vlašťovek (Kott 3, 86). »Rohlíčky« jako druh brambor mají jméno po tvaru. Podobné je sloven. jméno rohlíku »rožek«.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 3, p. 94

Previous Rastislav

Next Stýniti

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1