Časopis Naše řeč
en cz

Redakční poznámka

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

V článku V. Mazlové na str. 70 zabloudilo přirovnání „Holka jako omydlík“ (t. j. mrštná) do odstavce, v kterém se uvádějí přirovnání ke květinám. Omydlík však není květina, nýbrž spěrek mýdla, jak vykládá Příruční slovník jaz. českého. Prosíme, aby si čtenáři toto nedopatření laskavě opravili a ono přirovnání přenesli na str. 103 do odstavce označeného číslem 2.

Naše řeč, ročník 32 (1948), číslo 8-10, s. 180

Předchozí V. M. (= Václav Machek): Houby jako zápor

Následující František Ryšánek: Za profesorem Emilem Smetánkou