Časopis Naše řeč
en cz

Předplatné na rok 1945 činí Kčs 35 —

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

„Naše řeč“ vychází v desíti sešitech o 24 stranách, a to každého měsíce, vyjímajíc prázdniny za roční předplatné 35 Kčs, s pošt. zásilkou 36 Kčs. Jednotlivá čísla jsou po 4 Kčs.

Předplatné přijímají všechna knihkupectví, zejména nakladatelství Šolcovo a Šimáčkovo v Praze II, Spálená ulice č. 29. — Přihlášky předplatitelů, reklamace nedodaných čísel a podob, vyřizuje jen administrace „Naší řeči“ tamtéž

Přejímati výklady „Naší řeči“ ve větším rozsahu do jiných spisů lze jen se svolením redakce.

Příspěvky rukopisné, časopisy výměnou a knihy na posouzení posílejte odpovědnému redaktorovi dr. Jiřímu Hallerovi v Praze XVI. Xaveriova 1. Redakce odpovídá dopisem jenom na dotazy, ke kterým je připojena známka na odpověď.

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 9-10, s. 216

Předchozí Šmelina, šmelinář

Následující Václav Flajšhans: Bohatství češtiny

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1