Časopis Naše řeč
en cz

Rozhlas a mluva

Dr. V. Suk

[Drobnosti]

(pdf)

-

B. B. C., slavná British Broadcasting Corporation dej jí Pánbůh dlouhé trvání, za války nás sílila a osvěžovala), stará se o anglický jazyk, o dokonalou mluvu; takové starosti náš rozhlas asi nemá. Slyším někdy proslovy, které svým zabarvením upomínají na periferii velkoměsta, někdy se zas užívá výslovnosti obvyklé před sedmdesáti lety. Nedávno jsem v jediném ranním rozhlase slyšel „študent“ a dvakrát „korešpondent“, — toho přece vskutku není zapotřebí.

Také při scénách z venkova se mluvčí nejednou vyjadřují mluvou, která nepodává správný obraz o mluvě našeho lidu venkovského. Náš lid mluví mnohem tišeji a mírněji a bez takového příliš hrdelního hlasu, jakým často hovoří mluvčí našeho rozhlasu. Požadavkem pro rozhlas tedy je nejen dokonalost mluvnická, ale také jednoduchost mluvy a hlas kultivovaný.

Dr. V. Suk, profesor Masarykovy university v Brně

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 9-10, s. 215

Předchozí Dr. V. Suk: O té naší nesvobodě

Následující Šmelina, šmelinář