Časopis Naše řeč
en cz

O té naší nesvobodě

Dr. V. Suk

[Drobnosti]

(pdf)

-

Po šest let nás týrali němečtí hakenkrajcleři; konečně jsme jednoho dne byli osvobozeni, a tu se dovídáme, že jsme po celou tu dobu žili v nesvobodě. Probůh, kdo to zas vymyslil? V 2. vydání slovníku od Váši-Trávníčka toto slovo není,[1] ani po stránce rozumové a citové nevystihuje hrůzu doby, kterou jsme prožili, a přec kde kdo mluví o nesvobodě! „Hákoši“ nás v pravém smyslu slova tloukli, bili, kopali, vraždili, vykrádali a olupovali, ničili naše životy i naši osvětu, a to že byla nesvoboda? Ne, to byla poroba, a to je jediné správné slovo, neboť jen toto slovo vyjadřuje rozumově, mravně a citově, co jsme zažili. Nesvoboda je vyumělkované, bezpáteřné slovo, které by mělo zmizet.


[1] Přír. slovník je však zaznamenává, a to s několika doklady literárními.

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 9-10, s. 215

Předchozí Jaroslav Přikryl: Náměstkyně

Následující Dr. V. Suk: Rozhlas a mluva