Časopis Naše řeč
en cz

Váš a svůj

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. B.) Ve větě „Je mi tedy jedno, zda budete za vaším stolem sedět vy anebo někdo jiný“ je zájmena „vaším“ užito správně. Zájmeno zvratné je na místě tam, kde se jím vyjadřuje táž osoba jako podmětem. Tato podmínka zde splněna není, neboť podmět „vy anebo někdo jiný“ se neshoduje s osobou zájmena „vaším“, protože je širší. Proto také by věta „zda budete za svým stolem sedět vy anebo někdo jiný“ znamenala něco docela jiného: zájmeno svůj by se musilo ke každému členu rozšířeného podmětu vztahovat zvlášť (= zda budete za svým stolem sedět vy anebo zda bude za svým stolem sedět někdo jiný).

Naše řeč, ročník 27 (1943), číslo 5, s. 119

Předchozí V případě vašeho společníka

Následující kvh. (= Kvido Hodura): Velhartický