Časopis Naše řeč
en cz

Váš a svůj

[Short articles]

(pdf)

-

(J. B.) Ve větě „Je mi tedy jedno, zda budete za vaším stolem sedět vy anebo někdo jiný“ je zájmena „vaším“ užito správně. Zájmeno zvratné je na místě tam, kde se jím vyjadřuje táž osoba jako podmětem. Tato podmínka zde splněna není, neboť podmět „vy anebo někdo jiný“ se neshoduje s osobou zájmena „vaším“, protože je širší. Proto také by věta „zda budete za svým stolem sedět vy anebo někdo jiný“ znamenala něco docela jiného: zájmeno svůj by se musilo ke každému členu rozšířeného podmětu vztahovat zvlášť (= zda budete za svým stolem sedět vy anebo zda bude za svým stolem sedět někdo jiný).

Naše řeč, volume 27 (1943), issue 5, p. 119

Previous V případě vašeho společníka

Next kvh. (= Kvido Hodura): Velhartický