Časopis Naše řeč
en cz

V případě vašeho společníka

[Drobnosti]

(pdf)

-

(O. S.) Slovo případ samo o sobě není nesprávné, ale často se ho zneužívá; o tom psala NŘ. už mnohokrát. Jestliže se jím však označuje nějaké jednotlivé řízení, jednání nebo věc, aféra, událost, příhoda a pod., nelze proti němu nic namítat, Říká se na př., že se podobný případ už jednou stal, že se případ pana X. už dlouho vleče, že je v případě pana X. těžko rozhodnouti, protože je to případ velmi sporný, a pod. Řekne-li se v tom smyslu „v případě vašeho společníka bylo rozhodnuto podle vašeho přání“, je to řečeno správně; znamená to: v případě, který se týká vašeho společníka, v případě s vaším společníkem. Nebylo by však správné, a co víme, není ani obvyklé nahrazovati tímto výrazem spojení „stran vašeho společníka, o vašem společníku“ a pod., tedy dávati předložkovému spojení v případě pouhý význam vztahu. Nelze proto větu „V případě vašeho společníka vám oznamuji, že…“ pokládat za správnou, jestliže má smysl „o vašem společníku, stran vašeho společníka vám oznamuji“.

Naše řeč, ročník 27 (1943), číslo 5, s. 119

Předchozí Ředitel

Následující Váš a svůj

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1