Časopis Naše řeč
en cz

Z novinářské češtiny

[Drobnosti]

(pdf)

-

(NŘ. XXV, 29 n.) Ke kupě dokladů, které na uvedeném místě NŘ. sebral prof. E. Bayer, přidává čtenář Národních listů ještě další doklady nesprávného užívání tvaru jej v 2. pádu místo ho: Upozornění bylo více než oprávněné a Paluš jej měl dbáti (NL. [64]22. IX. 1940). 800 tun opia potřebuje ročně lidstvo jako léčiva. Přesto se jej vyrobí ročně přes 9000 tun. Tedy více než 8000 tun jej spotřebuje lidstvo pro svoji zhoubu (t.). Tvar jej se nesprávně klade také za tvar středního rodu je: Je šampaňské a to lze se ctí pít, je-li na něj (t. 7. XI.). (M. F. dohonil auto a) chtěl jej předjeti (t. 22. IX.). Nemá možnost dodávat uhlí jinému konsumentu, ani jej nemůže uskladňovat (25. IX.). — K tomu připojuje náš dopisovatel ještě ukázky jiných chyb z novin: (Redkvičkář) pospíchá se svým bříměm rychle dále (m. břemenem; Nár. pol. 18. XI. 1937). Tento požadavek byl v letošním vypsání závodu upozaděn zajisté na škodu cestovního letadla (m. odsunut do pozadí; NL. 25. VIII. 1932). Ten, který řídí k vám tato slova (m. mluví n. který se na vás obrací s těmito slovy; Nár. l. 20. II. 1939). Nehněvejte se na člověka, který je veskrze upřímným (m. upřímný; t.). Několik příkladů s nesprávnými přechodníky: Pořadatelstvo na tyto podmínky přistoupilo dobře vědouce, že podmínky zůstanou jen — na papíře (Nár. l. 27. VIII. 37). Průvod pochodoval ulicemi, nejsouc nikterak rušen zásahy přítomných (t.). Kam vedly jste (české ženy) své svěřence, berouc jim ideály mládí? (Nár. l. 20. II. 39.). A ještě typicky „vzletný“ pořádek slov: (České ženy,) proč vy mlčely jste tak dlouhá léta (m. proč vy jste mlčely; t.); když vaše děti učily se ve školách obdivu k cizím ideám (m. když se vaše děti učily; t.); proč jste daly se přesvědčiti, že… (m. proč jste se daly přesvědčit; t.); přece jen v pravé chvíli i to vámi ochuzené mládí projevilo se hrdě a sebevědomě (m. přece jen se i to vámi ochuzené mládí v pravé chvíli projevilo…; t.) atd. — Takovéto doklady jazykových chyb v novinách, nasbírané a posílané nám našimi čtenáři, otiskujeme hlavně proto, že ukazují zřetelně, jak si česká veřejnost stále všímá jazykové stránky novin, a že by tedy bylo i ku prospěchu novin samých, kdyby si jejich redakce hleděly českého jazyka víc, než se dosud často děje. — K Bayerovu soupisu chybného jej poznamenává prof. A. Kraus, že podobné zaměňování tvarů u zájmena osobního je také v němčině. Za jeho mládí bylo dost lidí, kteří tvrdili, že Ihnen je zdvořilejší než Sie; patrně jim prý Sie znělo právě tak hrubě jednoslabičně, jako zní některým našincům ho. A již paní Gottschedová v polemice proti odpadlíkům, kteří vydávali v Bremen své Beiträge, psala o lidech, kteří si pletou mir a mich, Sie a Ihnen.

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 2, s. 63-64

Předchozí Správce a „správec“

Následující Vladimír Šmilauer: Ruské vlivy na češtinu