Časopis Naše řeč
en cz

Individuum

[Drobnosti]

(pdf)

-

(O. R.) Podst. jméno individuum skloňujeme jako jména na -ium, -eum, t. j. podle vzoru město, ale v 2., 3., 6. a 7. p. množ. čísla podle vzoru moře: v jedn. čísle je 1., 4. pád individuum, 3. individua, 3., 6. individuu, 7. individuem; v množ. čísle 1., 4. p. individua, 2. individuí, 3. individuím, 6. individuích, 7. individui. Je tedy v 7. pádě množ. čísla na konci měkké i, nikoli y. O tom vykládala NŘ. už IX, 1925, 158 a tak skloňuje jméno individuum i akademický Příruční slovník.

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 2, s. 58

Předchozí Guinea

Následující Jdi mi z cesty!