Časopis Naše řeč
en cz

Guinea

[Drobnosti]

(pdf)

-

Snad všude, kde jsem toto slovo četl, skloňovalo se podle vzoru žena nebo duše (půl guiney, sto guineí a pod.). Nyní však čtu v Příručním slovníku jazyka českého, že je to slovo nesklonné. Proč se tu předpisuje neskloňovat, když lze toto slovo v češtině skloňovat docela snadno?

Josef Mysliveček

Na to odpovídáme: Skloňovat lze slovo guinea tehdy, když je vyslovujeme po česku (gvinea); tak patrně činí překladatelé cizokrajné lite[58]ratury, neboť v jejich textech skutečně nacházíme tvary, které uvádí pan tazatel. Jestliže však vyslovujeme toto jistě nezdomácnělé slovo po náležitém cizím způsobu (giny), jak předpisuje právě PS., nelze potom už pro toto jméno najít v češtině příhodný vzor skloňovací, a proto mu necháváme ve všech pádech stejný tvar.

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 2, s. 57-58

Předchozí Česká řeč — dokonalý nástroj básníkův

Následující Individuum