Časopis Naše řeč
en cz

Příjmení a křestní jméno

[Short articles]

(pdf)

-

(J. J.) Význam těchto dvou slov se stále ještě přesně rozlišuje. Slovo příjmení znamená jméno rodinné (rodové, rodné), na př. Novák, Tichý, Kvapil a p., kdežto výrazem křestní jméno se označuje jméno, které dítě dostává po narození, aby se jím rozlišovalo od jiných příslušníků své rodiny (Josef, Václav, Jan atd.). Je-li v některých tiskopisech (přihláškách) vytištěna nejprve rubrika „Příjmení“ a po ní teprve rubrika „Křestní jméno“, nelze z toho usuzovat, že by se tu význam toho dvojího označení mátl. Účelem takového pořádku, t. j. stavění rodinného jména na první místo, bývá zpravidla dosáhnouti rychlé a lepší přehlednosti (při práci v kartotéce, při rovnání do abecedy a p.). Týž důvod vede také sestavovatele abecedních rejstříků, seznamů, obsahů a pod. k tomu, že vlastní jména osob zapisují v pořádku obráceném, příjmením napřed. Kde však není takového zvláštního důvodu, tam zachováváme ovšem pořádek slov náležitý: nejprve křestní jméno, pak příjmení.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 3, p. 96

Previous Předejíti, předcházeti něco

Next Skloňování zájmena týž, tentýž