Časopis Naše řeč
en cz

Skoloubit se

[Drobnosti]

(pdf)

-

Na dotaz prof. Jiřího Horáka o tomto slově (NŘ. XXIII, 1939, 98) odpovídá p. říd. učitel Karel Rodina z Koterova u Plzně: Nářeční slovo skoloubit se znám ze sev. Blatenska i z Nepomucka. Ještě na jižním okraji plzeňského okresu je běžné. Užívá se ho nejen o zlepšení zdravotního stavu, ale též o pokroku ve vzrůstu plodin („náš voves se skoloubil až po těch deštích“). Na témž území je ještě jiné, zvukem trochu podobné slovo: skolostinej s významem „tělesně choulostivý, zimomřivý.“ Snad je v obou těch slovech nějaká společná lidová etymologie a je možné, že jedno z nich bylo vzorem druhému.

Paní odb. učitelka Augusta Varousová z Klatov píše: Tohoto slovesa u nás hojně užívají prostí, starší lidé, spíše však v podobě skoroubil se než skoloubil se. Říká se tak nejčastěji o tom, kdo k nám přišel nuzný a u nás se zvelebil, ošatil se, lépe vypadá, okázaleji vystupuje a p.

Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo 9-10, s. 292

Předchozí Dr. Josef Šmahel: „Nebíčkovat“, „dělat korouhvičku“ atd.

Následující Ladislav Heger: Sedmdesát let prof. Josefa Janka