dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Zájem o češtinu v Jugoslavii

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Bělehradská Politika pořádá pro své čtenáře kursy řečí; dotázala se jich proto, kterým jazykům by se — vedle němčiny, francouzštiny a angličtiny — ještě chtěli učiti. Největší zájem byl — z důvodů praktických — o italštinu (7035 hlasů), potom následuje ruština s 6461 hlasy a za ní čeština se 4263; z ostatních slovanských jazyků je bulharština s 1170 a polština s 504 hlasy daleko za nimi (Ruch Słowiański III, 78).

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 6-7, s. 220

Předchozí Š.: Marie Pujmanová o jazyku svého románu

Následující Museum rumunského jazyka v Cluji (Kluži)