Časopis Naše řeč
en cz

Museum rumunského jazyka v Cluji (Kluži)

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V polské revue „Przegląd współczesny“ XVII, 1938, 291 popisuje Witold Truszkowski klužské Museum rumunského jazyka, uvedené v život velkou energií profesora Puscaria. Je to společnost, která koná každý týden schůze, v nichž se diskutuje o problémech jazyka a kultury. Práce členů Musea otiskuje jednak revue Dacoromania, jednak knihovnička této revue. Společnost od počátku udržuje rozvětvené styky s venkovskou inteligencí hojnými akcemi dotazníkovými; zájem o ně podporuje pořádáním konkursů, odměnami peněžními i knižními. Tak získala množství cenného materiálu jazykového a folkloristického. Ve dvou budovách Musea uložen je materiál dvou obrovských podniků: linguistického atlasu rumunského, který právě začíná vycházeti, a velkého historického slovníka rumunštiny, o němž pracuje celý štáb Puscariových pomocníků.

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 6-7, s. 220

Předchozí Zájem o češtinu v Jugoslavii

Následující Akademické tituly žen