Časopis Naše řeč
en cz

Plukovník-poručík

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pan univ. prof. dr. Arnošt Kraus nás žádá, abychom dodatkem k článku, jejž o tomto slově napsal V. Machek v NŘ. XXII, 1938, 94, připomněli, že sám o generálu-poručíku a o generálu-wachtmeistru jednal obšírně v NŘ. XVI, 1932, 110 n.

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 4, s. 126

Předchozí Nádba

Následující —i—: Skloňování jména „soja“