Časopis Naše řeč
en cz

Vratič

Š.

[Drobnosti]

(pdf)

-

K článku M. B. Volfa (Naše řeč XXI, 212) připojuji několik drobných poznámek. 1. V LékB (rukopis universitní knihovny XI. C. 2, otištěn LF. 1893, 391 n.) je pod heslem Athanasia vedle wraticz i zajímavý tvar wratecz. 2. Wrotycz (jako slodycz, gorycz) je i v polštině; Brückner, Słownik etymologiczny 633, vykládá slovo wrotycz tím, že prý vrací podle lidové víry panenství; podobný výklad z lidové pověry podává i Holuby (Národopisný věstník českoslov. XV, 1921, 93) pro slovenské návratník (Thalictrum angustifolium, žluťucha úzkolistá): „keď ho zožere nabehaná krava, zase sa navracia“. 3. Jméno vratička (Botrychium) vykládá Holuby (tamtéž str. 71) tím, že „nosia ju dievčence zašitú v páse, aby sa chlapci po nich obracali“. Nelze ovšem s určitostí tvrditi, že by to jméno bylo vzniklo podle této pověry; je též možné, že pověra navazuje na jméno vzniklé jinak.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 9-10, s. 284

Předchozí Veselice

Následující Jiří Haller: „Ještě není věc vyřízena“