Časopis Naše řeč
en cz

Jména krajů

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. R.) Jména krajů jako Opavsko, Jihlavsko, Boleslavsko, Hradecko a pod. píšeme podle Pravidel čes. pravopisu velkým písmenem. Jsou to sice původně jmenné střední tvary příd. jmen opavský, jihlavský, atd., ale mají platnost jmen podstatných a pokládáme je za vlastní jména krajů, které označují, stejně jako na př. za vlastní jména pokládáme názvy zemí Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Maďarsko atd. nebo názvy krajů jinak tvořené, na př. Podkrkonoší, Zákarpatí, Pobaltí a j. Od složených jmen místních tvoříme názvy krajů buďto prostým složením členů místního jména, na př. Králové Hradec — Královéhradecko, Červený Kostelec — Červenokostelecko, Bílá Voda — Bělovodsko a pod., nebo, nelze-li tohoto způsobu užíti, obměnou prvního členu, na př. Kostelec nad černými lesy — Kostelecko nad černými lesy (výraz Černokostelecko je spíše domácká zkratka), Nové Město nad Metují — Novoměstsko nad Metují a pod.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 9, s. 284

Předchozí Jihoslovanský a jugoslávský

Následující Lidové výrazy