Časopis Naše řeč
en cz

Předmětný

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pan notář JUDr. Antonín Mokrý nám poslal tuto zprávu: »Upozorňuji na nový výraz předmětný, o nějž rozmnožili slovník českého jazyka naši právníci. Protože asi neměl každý dosud příležitost v praxi poznati toto slovo, ukáži na příkladě, jak se ho užívá. Řekněme, že je spor o vadu koupené krávy. Ten, kdo se nebojí mluviti tak, jak se tomu od maminky naučil, řekne v kontextu, v němž se o té krávě mluví, »ta kráva« nebo »kráva, o niž je spor«, a tak podobně. Náš praktický právník se však nemůže tak laicky vysloviti, a proto důsledně říká »předmětná kráva«, a kdyby se třeba hodinu mluvilo jen o té krávě a o ničem jiném, byla by vždy jen »předmětná«, stejně tak jako v jiném případě bude »předmětná« nadávka nebo »předmětný« pohlavek. Považuji tento zjev za další doklad jazykové bezradnosti a ledabylosti naší inteligence akademicky vzdělané, a proto dávám na uváženou, zdali byste se o tomto nešťastném slově neměli v Naší řeči zmíniti. Račte mi prominouti tento tón dopisu, ale — upřímně řečeno — o věci tak protivné se nedá jinak podle mého mínění [255]mluviti.« Chápeme rozhořčení páně notářovo a nemusíme snad ani dodávati, že tento zbytečný výmysl jazykový odsuzujeme stejně jako on. Není ovšem nemožné, že při dnešní přepjaté snaze, aby byl odbornický jazyk co možná vzdálen od jazyka obyčejného, ujme se i toto nečeské slovo, stejně jako se ujala slova bezpředmětný, včetně, čtecí, obnos, přípis, vyrozuměti koho a mnohá jiná.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 8, s. 254-255

Předchozí Nejasnost v školských osnovách

Následující Vzduch, plyn