Časopis Naše řeč
en cz

Kabel, kabele

Dr. Josef Šmahel

[Drobnosti]

(pdf)

-

(NŘ. 18, 156, 216) V mém rodišti, Chrasti u Chrudimě, žil do nedávna kupec S., šprýmař, který dával rád lidem rozličná, více méně přiléhavá a vtipná přízviska (Karl der Böse, Franz der Stolze atp.). Jednou, vida na náměstí známého židovského studenta, pravil: »Tamhle jde ten s převrácenou kabelou«. Mně ten výraz nebyl dobře jasný, spojoval jsem jej jako student s podst. jménem »kabela = taška«. Význam mi nyní vysvitl po výkladě v NŘ. Zjistil jsem, že onen kupec byl rodák z Uhlířských Janovic u Kouřimě, studoval do kvarty v České Lípě, učil se pak v Kouřimi, sloužil na vojně v Josefově, pomocníkem byl ve Vídni, na Šumavě, v Praze, v Chrudimi a dlouho žil v Chrasti. Nevím ovšem, měl-li onen výraz z rodného kraje, či z doby vojenské služby v Josefově. Na Chrudimsku není znám. — Tvar instr. »kabelou« ukazuje na nom. »kabela«, vznikl snad neporozuměním, snad kontaminací.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 8, s. 253

Předchozí V. H.: Ještě studentská jména dávaná profesorům

Následující Dr. Josef Šmahel: Kocanda