Časopis Naše řeč
en cz

Kabele

[Drobnosti]

(pdf)

-

(NŘ. 18, 156) K naší poznámce o slově kabel, kabele dodává doc. dr. Václav Machek a prof. Josef Beneš, že toto slovo vězí pravděpodobně také v častém příjmení Kabeláč (srov. Hlaváč, Okáč, Hubáček a pod.) a Kabelík; byla by tedy tato příjmení z původních přezdívek, dávaných lidem s nápadnými rty. Machek mimo to pokládá za možné, že slo[217]vo kabele je příbuzné s moravským a slovenským slovem gamba (kamba), které rovněž značí pysk; jeho odchylnou podobu hláskovou by bylo lze vyložiti tím, že je v něm m expresivní.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7, s. 216-217

Předchozí Důsledně

Následující Kocanda