Časopis Naše řeč
en cz

Sousloví

Karel Titz

[Drobnosti]

(pdf)

-

K článku Jos. Bečky »Slovesná rčení a sousloví« (NŘ. XVIII, 8 a d.) dovoluji si upozorniti, že slova sousloví užil v širším smyslu již Jan Loriš, Česká mluvnice pro střední školy, ústavy učitelské a školy příbuzné. Jemu je skladba naukou o souslovích. V § 212 (na str. 82) se čte: »Skladba jest nauka o skládání slov v jednotky souslovné neboli nauka o sousloví«. Pojem ten se pak dále rozvíjí. — Připomínám, že Lorišova mluvnice byla vzata z oběhu, a proto zapadla. (Sign. univ. knih. 54 G 3714.)

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7, s. 222

Předchozí Sebenepatrný

Následující O.: Studentská jména dávaná profesorům