Časopis Naše řeč
en cz

Zeyer

[Drobnosti]

(pdf)

-

(NŘ. 18, 126n.) Ke zprávám o výslovnosti jména Zeyer připojujeme ještě tuto zprávu p. řed. Boh. Kulíře z Úpice: »Na pardubické reálce a později na učitelském ústavu v Hradci Králové dlouhá léta působil profesor Emanuel Miřiovský, básník z kruhu Čechova a důvěrný přítel Heritesův a Zeyerův. Ten se vždycky velmi hněval, když někdo z nás vyslovil Zeyerovo jméno cajer. Říkal, že nikdo ze Zeyerových přátel jej tak neoslovoval, a divil se, kdo ten způsob zavedl. A že byl se Zeyerem velmi důvěrně znám, ukazuje i Zeyerova korespondence: Zeyer v ní Miřiovského oslovuje »Milý Emane!« Tyto údaje by mohla potvrditi paní Ema Miřiovská, členka opery Národního divadla, dcera básníka E. Miřiovského.«

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 5, s. 160

Předchozí Učební, učebný

Následující »Zmíniti co«