Časopis Naše řeč
en cz

Poštovní ceniny

[Drobnosti]

(pdf)

-

Slovo cenina píše slovník »Česko-německé a německo-české odborné poštovní, telegrafní a telefonní provozní názvosloví« podle původu s dvěma nn, Pravidla čes. pravopisu podle zvyku s jedním n (s. v. cenný). Rozhodnutí ve prospěch jednoho nebo druhého psaní padne v pravopisných Pravidlech, jež chystá Česká akademie.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 5, s. 157

Předchozí Měrodatný či směrodatný

Následující Příslovečné spřežky