Časopis Naše řeč
en cz

Měrodatný či směrodatný

[Drobnosti]

(pdf)

-

(R. R.) Příti se o to, které z těchto slov je správnější, je načisto zbytečné, poněvadž se jak to, tak ono příčí tvůrčím a významovým zásadám našeho jazyka. Slovo měrodatný je věrný otisk německého výrazu massgebend, směrodatný zase richtungsgebend. Germanismus směrodatný byl odsouzen v Gebaurově-Ertlově Mluvnici české 1, 1926, 168 a na několika místech v NŘ., nejobšírněji 10, 1926, 61n. Dobrých náhrad za ně máme na vybranou dost: něco je rozhodující, rozhodné pro něco, něco rozhoduje, určuje směr, něčím se někdo musí říditi, něčeho dbáti, něco nás váže atp.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 5, s. 157

Předchozí Kožišina

Následující Poštovní ceniny