Časopis Naše řeč
en cz

Měrodatný či směrodatný

[Short articles]

(pdf)

-

(R. R.) Příti se o to, které z těchto slov je správnější, je načisto zbytečné, poněvadž se jak to, tak ono příčí tvůrčím a významovým zásadám našeho jazyka. Slovo měrodatný je věrný otisk německého výrazu massgebend, směrodatný zase richtungsgebend. Germanismus směrodatný byl odsouzen v Gebaurově-Ertlově Mluvnici české 1, 1926, 168 a na několika místech v NŘ., nejobšírněji 10, 1926, 61n. Dobrých náhrad za ně máme na vybranou dost: něco je rozhodující, rozhodné pro něco, něco rozhoduje, určuje směr, něčím se někdo musí říditi, něčeho dbáti, něco nás váže atp.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 5, p. 157

Previous Kožišina

Next Poštovní ceniny