dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Dáma

[Drobnosti]

(pdf)

-

(A. O.) Podst. jméno dáma zachovává ve všech pádech dlouhé á, a skloňujeme proto 7. pád jedn. č. dámou, v množ. čísle dám, dámách, dámami atd. Píšeme tedy »několik dám a pánů«, »společnost pražských dám« a pod. Tak učí o tomto slově Pravidla čes. pravopisu (s. v. dáma) i Gebaurova-Ertlova Mluvnice čes. 1, 1926, 192. Stejně se skloňují i cizí slova káva a láva.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 5, s. 155

Předchozí Čárka před spojkou než, jako a před spojkou tak ve spojení jak-tak

Následující Fotografovati, fotografie s letadla či z letadla