dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Dáma

[Short articles]

(pdf)

-

(A. O.) Podst. jméno dáma zachovává ve všech pádech dlouhé á, a skloňujeme proto 7. pád jedn. č. dámou, v množ. čísle dám, dámách, dámami atd. Píšeme tedy »několik dám a pánů«, »společnost pražských dám« a pod. Tak učí o tomto slově Pravidla čes. pravopisu (s. v. dáma) i Gebaurova-Ertlova Mluvnice čes. 1, 1926, 192. Stejně se skloňují i cizí slova káva a láva.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 5, p. 155

Previous Čárka před spojkou než, jako a před spojkou tak ve spojení jak-tak

Next Fotografovati, fotografie s letadla či z letadla