dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Zobati

[Drobnosti]

(pdf)

-

(S. O.) Přít. čas slovesa zobati zní v jazyce spisovném zobu, zobeš atd. i zobám, zobáš atd. Slovesa vzoru mazati mají (kromě několika, na př. lháti, psáti, poslati, stláti a j.) v přít. čase, v rozk. způsobu a v přechodníku přítomném vedle tvarů původních též tvary analogické podle vzoru dělati. Obojí tyto tvary se u jednotlivých sloves a v jednotlivých tvarech vyrovnávají rozličným způsobem. Někde trvají vedle sebe, na př. kopu kopám, klepu klepám, dřímu dřímám atd., jinde novotvary zatlačily nebo zatlačují původní časování úplně, a to zvláště v rozk. způsobu a v přechodníku přít. (viz o tom mluvnici Gebaurovu-Ertlovu 1, 261). Tak si vysvětlíme také u slovesa zobati, že v přít. čase má tvary obojí, kdežto v rozk. způsobu a v přechodníku přít. jsou v jazyce spisovném téměř výhradně dnes novotvary zobej, zobejme, zobejte (nikoli zob atd.) a zobaje, zobajíc, zobajíce (nikoli zoba atd.).

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 4, s. 128

Předchozí Prokop M. Haškovec, Redakce: Zeyer

Následující František Oberpfalcer: Lístkové výpisy Gebaurovy a Zubatého