Časopis Naše řeč
en cz

Předchozí a předcházející

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. N.) Z toho, že Pravidla čes. pravopisu neuvádějí v abecedním seznamu výslovně tvar předcházející vedle tvaru předchozí, nevyplývá ještě, že by nebyl správný. Je mnoho slov, o kterých se Pravidla nezmiňují právě proto, že jsou správná a že o nich dosud nikdo ani nepochyboval. Obě ta příd. jména, předchozí i předcházející, mají význam stejný a lze jich obou užívat bez rozdílu, na př. »na předchozí stránce« i »na předcházející stránce«, v »předchozí kapitole« i »v předcházející kapitole« a pod.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 2, s. 61

Předchozí Odpověď

Následující Přístavek neshodný