Časopis Naše řeč
en cz

Období, údobí

[Drobnosti]

(pdf)

-

(C. H.) Jako odpověď k vaší otázce můžeme uvésti to, co o těchto dvou slovech napsala »Naše úřední čeština« 12, 1933, 38 n. »O správnosti slova údobí byly vysloveny (pochybnosti, na př. v Naší řeči X, 1926, 50, kde o něm psal prof. V. Ertl, ale zdá se, že se bez něho dnes už neobejdeme. Tvoří totiž se slovem období dvojici, a to tak, že období znamená asi tolik co »perioda« (t. j. časový úsek vracející se v pravidelných intervalech, na př. roční období, období výcviku a p.), kdežto údobí znamená časový úsek bez opakování (bez periodicity, tedy asi »fáze«, na př. údobí boje, údobí největší práce života a p.). Obě ta slova jsou stejně nedávná, stejně jsou i tvořena, není tedy neštěstí, že se obě ujala. Máme v nich dobrý prostředek, abychom mohli rozlišovati dva významové odstíny, a je jen třeba, aby se tento rozdíl také v praxi zachovával.«

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 2, s. 60

Předchozí Musiti

Následující Odpověď