Časopis Naše řeč
en cz

Petr Den

Jaroslav Přikryl

[Drobnosti]

(pdf)

-

Neznámý autor, skrývající se za tímto pseudonymem, je škodolibý šprýmař. Nejenže referenty a čtenáře napíná na skřipec zvědavosti, který zkušený spisovatel kryje se tou neprůhlednou maskou, nýbrž působí jim ještě i nesnáze se skloňováním toho jména. Václav Nedoma (Rozhledy po literatuře 1933, č. 11) odvážně píše 2. p. Petra Dena, 6. p. v Denovi a přivlastňovací přídavné jméno 2. p. žen. Denovy. Referent Nár. politiky 23. VII. 1933 se obrnil na obě strany a píše 2. p. opatrně »Dena (Dna)«, 7. p. »Petrem Denem (Dnem)« a přivlast. příd. jméno 1. p. žen. »Denova (Dnova)«, ale po druhé pak jen »Denův« a »Denova«. Kdyby si byl pak X. zvolil pseudonym Petr Pátek, napsal by někdo »Petra Páteka« a »Pátekův, Pátekova«?

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 1, s. 31

Předchozí Pán Bůh

Následující Pléška, pleška