Časopis Naše řeč
en cz

Pléška, pleška

[Drobnosti]

(pdf)

-

K našemu dotazu na 224. straně tohoto ročníku Naší řeči nám oznamuje sl. L. Mašínová z Lázní Bělohradu: »Naše pomocnice v domácnosti z Prostřední Nové Vsi u Lázní Bělohradu zná slovo pleška jen jako označení plechového, emailovaného hrnečku, z kterého se dává pít malým dětem. Zdá se mi však, že jsem už dříve tady slýchala slovo pleška ve významu ‚plechová baňka, v jaké se nosívá mléko‘.« — Pan V. Dufek píše z Jablonce nad Jizerou, že výraz pleška je rozšířen též mezi venkovským lidem na Jilemnicku i v okolí Jablonce n. Jiz. Zprávu o tom má od svého příbuzného, p. faráře Michálka, který žil několik let v Jilemnici a nyní je již sedmnáct let usazen v Jablonci n. Jiz. — Pan K. Sedláček z Podmokel slýchával před lety v Lounech slovo plešna ve významu ‚baňka nebo bandaska na mléko‘.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 1, s. 31

Předchozí Jaroslav Přikryl: Petr Den

Následující Pořádek slov