Časopis Naše řeč
en cz

Pán Bůh

[Drobnosti]

(pdf)

-

(F. M.) Tento výraz píšeme buď jako dvě slova a skloňujeme Pána Boha, Pánu Bohu, Pane Bože! atd., anebo jako jedno slovo a skloňujeme Pánbůh, Pánaboha, Pánubohu, Panebože atd. Tvar pámbu je toliko přepis lidové výslovnosti; spisovný tvar to není.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 1, s. 31

Předchozí Obtěžovati si

Následující Jaroslav Přikryl: Petr Den