Časopis Naše řeč
en cz

Břvany

[Drobnosti]

(pdf)

-

K článku otištěnému pod tímto názvem z pozůstalosti † prof. Jos. Zubatého v 1. čísle letošního ročníku Naší řeči, oznamuje nám ředitelství státního archivu, že přání, které prof. Zubatý na konci svého výkladu projevil, bylo splněno už před desíti lety. Tvar Břvany byl zaveden ministerstvem vnitra jako název úřední už r. 1923. Přispěl k tomu i první článek prof. Zubatého v NŘ. 6, 1922, 236 n. Za tu dobu se název Břvany pod úředním vlivem vžil dokonale, takže dřívější mylný název Brzvany upadl už v zapomenutí.

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 3, s. 95

Předchozí Několik slov o posledních českých překladech Cervantesova »Dona Quijota«

Následující Odborová, vládní, ministerská rádkyně