Časopis Naše řeč
en cz

Vybízeti zboží

[Drobnosti]

(pdf)

-

K článku o novotvaru »podbízeti« (15, 225) poslali naši čtenáři několik nových dokladů a mezi nimi také zprávu o výraze »vybízeti zboží« (= nabízeti). Není snad ani třeba zvláště dokazovati nevhodnost a zbytečnost této novoty, která mohla vyjít leda z neznalosti jazyka, nikoli však z opravdové potřeby nového slova pro novou představu. Avšak spolu s výrazy »podbízeti ceny, podkrytý dlužník« a pod. (v jedněch novinách se vyskytlo dokonce spojení »podbíjeti ceny«, ale to snad vzniklo jen omylem tisku) rčení »vybízeti zboží« ukazuje, že tu není ojedinělá nesprávnost, nýbrž celá tendence, která se uplatňuje v oboru cen bez ohledu na jazyk. Nelze popříti, že má tato tendence oporu v lapidární stručnosti oněch novotvarů, a to bývá dnes bohužel často jediným požadavkem kladeným na nové výrazy.

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 9, s. 288

Předchozí Opis, prvopis

Následující Václav Flajšhans: Čechové či Češi? (Neboli o moci a významu jediného písmenka.)