Časopis Naše řeč
en cz

Prohlášení

Jan V. Sedlák

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Polemická oprava Boh. Havránka v posledním čísle Naší řeči mě nutí, abych řekl několik slov na obranu své vědecké cti.

Nepokládám ani za potřebné ani za užitečné odpovídati na kritické výkony Boh. Havránka, týkající se mé poslední práce z literární vědy; proti čemu se však musím naprosto důrazně ohraditi, je — tentokrát jasně formulovaný — urážlivě hanlivý výrok o pavědeckosti mé práce. I když nepřihlížím k tomu, že povolaná odborná kritika vědecká a literární doma i za hranicemi hodnotila kladně mé dílo mimo jiné i pro jeho podnětnost metodickou (tedy vědeckou), nejsou uvedená slova Bohuslava Havránka, jenž v literární vědě není vůbec odborníkem, nic jiného než hana, která se dotýká vědecké i lidské cti.

V odpovědi redaktoru Naší řeči projevil B. Havránek nemalou citlivost pro svou vědeckou čest, sám však si osobuje právo, hrubě napadnouti vědeckou čest pracovníka z jiného oboru, a to před čtenářstvem nezasvěceným.

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 9, s. 287

Předchozí jh. (= Jiří Haller): Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929

Následující Dvě protivná slova