dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Úsporná komise

[Drobnosti]

(pdf)

-

(Dr. V. K.) Výrazy úsporná komise, úsporný komisař, úsporné opatření a pod. jsou už vžité a nelze ani proti jejich jazykové stránce nic namítat. Příd. jméno úsporný je výraz teprve novočeský (Jungmann ho v svém slovníce nemá), ale úplně zdomácnělý a tvarem i významem se shoduje s jinými slovy podobnými, na př. úmorný, únavný, bolný, odpovědný, výstižný, chlubný, sdílný a pod. Je to jedno z těch jmen přídavných, která jsou tvořena příponou -ný od zkráceného kmene infinitivního a mají význam činné možnosti (úsporná komise = která má zavésti úspory a pod.). O tom srov. NŘ. I, 1917, 64 a XVI, 1932, 27.

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 6, s. 192

Předchozí Uzemniti

Následující Vozová výstroj