dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Vozová výstroj

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pod tímto nadpisem upozorňuje Naše úřední čeština XI, 1932, 22, že slovo výstroj je rodu mužského a že tedy ve větě »to se týká zejména vozové výstroje« užito je tohoto slova způsobem neobvyklým (m. vozového výstroje). Změna rodu je tu dost podivná, neboť slovo výstroj je z dosti četné rodiny slov podobných (přístroj, postroj, nástroj, ústroj a pod.), a ta všechna mají bez výjimky rod mužský. Snad je to tedy ojedinělá odchylka od obecného usu, způsobená nějakou analogií (podle výzbroj atp.). Či snad někde žije slovo výstroj v rodě ženském?

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 6, s. 192

Předchozí Úsporná komise

Následující Zastřehnouti