Časopis Naše řeč
en cz

Havel

[Drobnosti]

(pdf)

-

(L. N.) České jméno Havel vzniklo z lat. Gallus, srov. NŘ. III, 1919, 25. Postup hláskových změn, které se tu udály, vyložil A. Frinta ve spise Fonetická povaha a historický vývoj souhlásky »v« ve slovanštině (Rozpravy Č. Akad. III, 42) na str. 61 n. Podle tohoto výkladu se v původním jméně Gallus první část zdvojené souhlásky ll změnila (labialisovala) v u (asi jako ve vých.-čes. kořauka), a to pak dalo v, takže 2. pád zněl v češtině Havla. K němu byl potom analogií podle jiných jmen, na př. Karel — Karla a pod., přidělán 1. pád Havel s e pohybným, tedy stejným způsobem jako k tvarům Pavla (z pův. Paula), Šavla (z pův. Saula) tvary Pavel, Šavel.

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 4, s. 126

Předchozí Druhové číslovky

Následující »Jednomužná« obsluha

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1