Časopis Naše řeč
en cz

Hála, Hálek a pod.

[Hovorna]

(pdf)

-

Příjmení Hála (Halla), Hálek (již r. 1403), Halan (1403), Halánek, Haluš, Halík, Hálík a j. jsou snad původně pochlebné tvary křticího jména Havel. Z lat. Gallus by bylo mělo vzniknouti Hal nebo Hál, a s tímto tvarem by souviselo Hála atd.; ale místo toho — patrně podle jména Pavel z lat. Paulus — ustálil se tvar Havel. Jak obě tato jména na sebe působila, vidíme z toho, že mají několik pochlebných tvarů stejně utvořených: Hácha, Háša, Hach, HašekPáša, Pach, Pašek, Havlas, Havlásek, Havlis, Havlena, HavelkaPavlas, Pavlásek, Pavlena, Pavelka a j. Tímto obapolným vlivem snad u jména Pavel vznikly i pochlebné tvary a pozdější příjmení Pála (Palla), Palas; místní jméno Páleč (a Pálček, dnes Páleček) vypadá jako odvozenina jména Pálek, která by byla znamenala »Pálkův hrad (nebo dvůr).«

[26]Na Slovensku se říká Pavlům také Pál, po domácku Páľko (k tomu je příjmení Palkovič i Pálkovič, na Moravě místní jméno Palkovice). Pochází-li tvar Pál z maďarštiny, či maďarský tvar ze slovenštiny, či vznikly-!i tyto tvary v obou jazycích samostatně, musili by uvažovati lidé obeznalejší v dějinách těchto jazyků, než jsme my.

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 1, s. 25-26

Předchozí V. Kle.: Wilsonovo město?

Následující Prokop M. Haškovec, Václav Ertl: Nemám kdy